Uitnodiging extra ledenvergadering - Nieuwe banen

Nieuwe banen

Graag vragen we jouw aandacht voor een belangrijke bijeenkomst over onze banen en park. Het bestuur van Tennisclub Delden nodigt jou via dit bericht (conform statuten artikel 10 en 13) uit voor een extra ledenvergadering op maandag 13 januari om 20:00.

 

Tijdens deze ledenvergadering zal het plan voor de vernieuwing van ons terrein worden toegelicht en ter stemming worden gebracht. De volgende aspecten zullen, met een bijbehorende investeringsbegroting en tijdspad, worden besproken:

  • Vernieuwing van de acht bestaande banen;
  • Aanleg van de fietsenstalling op eigen terrein;
  • Vervanging van verouderd hekwerk, aanleg duurzame baanverlichting en herstellen bestrating.

De Nieuwe Banen-commissie en het Bestuur hebben voor het plan meerdere alternatieven en aanbieders vergeleken en zullen een voorkeursalternatief ter stemming brengen. Een afvaardiging van hen zal tijdens het (vernieuwde) Nieuwjaarstennis evenement op 7 januari vanaf 19:00 de gelegenheid geven om deze plannen te bekijken. Stukken worden tevens op 13 januari om 19:30 ter inzage gelegd.

Voor vragen hierover kun je mailen naar: Voorzitter TC Delden

We hopen jou op zowel 7 als 13 januari te zien!

Met sportieve groet,
Léon olde Scholtenhuis
Bestuursvoorzitter

Nieuws overzicht