Voorwaarden

 • Met het versturen van het opgaveformulier wordt verklaard kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met met deze voorwaarden.
 • Deelname aan training is alleen mogelijk voor leden van T.C. Delden, uitgezonderd de "maak kennis met tennis"-training.
 • Opgave geeft niet automatisch recht op plaatsing in een trainingsgroep.
 • De uiteindelijk groepsgrootte kan afwijken van hetgeen als voorkeur is opgegeven. De kosten van de training worden daarop aangepast.
 • Bij opgave en indeling is ten allen tijde het trainingsgeld verschuldigd.
 • Indien het trainingsgeld niet is voldaan kan men worden uitgesloten van trainingen.
 • Teruggave van trainingsgeld is alleen mogelijk in geval van blessure en daardoor meer dan 6 opeenvolgende weken niet getraind kan worden. De teruggave is maximaal 30% van de niet genoten trainingen.
 • T/m 20 jaar geld het jeugdtarief, vanaf 21 jaar geld het seniorentarief. De leeftijd wordt bepaald bij aanvang van de eerste training.
 • Eén training duurt 50 minuten.
 • T.C. Delden en/of wettelijke vertegenwoordigers en/of trainers zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist T.C. Delden.
 • T.C. Delden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheid in de voorwaarden of opgaveformulieren.
 • T.C. Delden houdt zich het recht voor zonder mededeling vooraf de voorwaarden te wijzigen.

 

Training overzicht