Contributie

De jaarlijkse contributie wordt via automatische incasso geïnd. De contributie wordt in twee (voor Jeugd All-in in vier) termijnen afgeschreven: 

Contributiebedragen voor 2023 zijn:

  1. Jeugd All-In                    € 368,00 per kalenderjaar (Incl. les en competite)
  2. Jong-senioren                € 78,00 per kalenderjaar
  3. Senioren                         € 153,00 per kalenderjaar
  4. Inschrijfgeld senioren   € 20,00

Bij inschrijvingen na maart van het lopende kalenderjaar wordt de contributie verrekend na rato van het lopende jaar. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI index).

                                                     Gerelateerde afbeelding

Lidmaatschap Overzicht