Contributie

De jaarlijkse contributie wordt via automatische incasso geïnd. De contributie wordt in vier gelijke termijnen afgeschreven: 

Contributiebedragen voor 2024 zijn:

  1. Jeugd All-In                    € 377,00 per kalenderjaar (Incl. les en competite)
  2. Jong-senioren                € 80,00 per kalenderjaar
  3. Senioren                         € 157,00 per kalenderjaar
  4. Inschrijfgeld senioren   € 20,00

Bij inschrijvingen na maart van het lopende kalenderjaar wordt de contributie verrekend na rato van het lopende jaar. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI index).

                                                     

Lidmaatschap Overzicht