Nieuwe KNLTB bondspassen

De nieuwe KNLTB-pasjes kunnen worden opgehaald in het clubhuis.
 
NB: De pas is vanaf nu 2 jaar geldig, bewaar deze dus goed! Zonder geldige pas mag er niet getennist worden.
 
Voor meer informatie aangaande de nieuwe bondspas van de KNLTB => zie bijgaande link
 
Nieuws overzicht