Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Contracten
KiesContracttype
Vriend_van_TCDelden
Vragen
Naamsvermelding
Wilt u uw naam op het bord Vrienden van TC Delden?
*
 
Akkoord automatische incasso
*Ik verleen hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan 'TC Delden' om van mijn hierboven genoemde giro-/bankrekening
jaarlijks € 30,- af te schrijven voor deelname aan Vrienden van TC Delden, door middel van een automatische incasso.
Handtekening*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Bevestiging inschrijving
Door dit formulier te verzenden meldt u zich, tot wederopzegging, aan als deelnemer van Vrienden van TC Delden.
De bijdrage bedraagt € 30 per jaar, welke loopt van 1 april tot en met 31 maart. Deze zal jaarlijks bij aanvang van het seizoen
per automatische incasso door TC Delden worden geïncasseerd. De eerste incasso vindt echter als uitzondering zo spoedig
mogelijk na inzending van dit formulier plaats. Vragen / opmerkingen kunt u richten tot de sponsorcommissie (sponsor@tcdelden.nl)
 
Opzeggen deelname
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via sponsor@tcdelden.nl. Uiterlijk voor 1 februari en
daarmee voor van het komende seizoen van april tot en met maart. Zonder tijdig bericht wordt de
deelname stilzwijgend jaarlijks verlengd.
 
Privacy
Met in het insturen dit deelnameformulier, geeft u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens
voor deelname aan Vrienden van TC Delden.
Opmerking