Systeem bericht
Les / evenement gesloten. Uiterste inschrijfdatum verstreken
Les/Evenement
Les/Evenement
ZOMER-Maak Kennis Met Tennis - 5 lessen
Les/Evenementcode: MKMTZ5
Les/Evenementtype: Test
Wanneer: 01-04-2018 - 30-09-2018
Locatie: Tennispark De Mors
Relatie
Achternaam
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum
Land Nederland
Postcode
Huisnummer
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden. Let op de verplichte velden en zorg dat die juist gevuld zijn. Mocht dit niet het geval zijn, volgt een foutmelding en moet ook de foto opnieuw geupload worden.
IBAN nr.
T.n.v.
Prijzen
EUR 30,00 MKMT 5 lessen Zomer
Extra velden
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik TC Delden om van bovenstaand IBAN-nummer doorlopende incasso-opdrachten wegens de jaarlijkse contributie af te schrijven.
Met mijn instemming mag dit IBAN-nummer ook gebruikt worden voor afschrijving van eventuele andere verenigingsbijdragen
(bijv. kosten voor deelname competitie en interne toernooien)
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger *
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Ook TC Delden kan niet zonder vrijwilligers. Wij stellen het zeer op prijs als u zich als clublid of ouder van jeugdlid
beschikbaar wilt stellen voor het leveren van een vrijwillige bijdrage. Is dit wat voor u?
Geef dan hieronder aan waar uw interesse naar uit gaat. Wij zullen u dan vrijblijvend benaderen:
Barcommissie / bardienst
Toernooi en wedstrijdtennis
Accommodatie / Onderhoud en beheer
Jeugdcommissie / Hulp bij jeugdactiviteiten
Recreatie en Activiteiten
Overig, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring met betrekking tot het privacy statement verplicht.
* Ik ga akkoord met de AVG verklaring