Lidmaatschap stoppen

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Om je af te melden als lid dient je voor 1 december van het lopende jaar een schriftelijk bericht te sturen aan de ledenadministratie.

Een andere mogelijkheid is om je af te melden onder je persoonlijke pagina (zie bovenaan deze pagina).

NB: Bij afmeldingen na 1 december zal voor het volgende jaar de volledige jaarcontributie geïncasseerd worden. Bij tussentijdse afmelding bent u verplicht de gehele jaarcontributie te voldoen.

Lidmaatschap Overzicht