Trainingen

De trainingen binnen onze vereniging staan onder leiding van hoofdtrainer Pascal Groot Kormelink en worden ondersteund door de trainers Evelien Wennink en Roy Abbink.

Leden van TC Delden kunnen kiezen uit een aantal trainingsmogelijkheden. Voor zowel senioren als junioren is er de mogelijkheid om het hele jaar door te trainen (zomer- en winterseizoen). De trainingen worden aangepast aan het niveau van de cursisten en zijn altijd gericht op verbetering en ontwikkeling van het individu. Zo worden logischerwijs andere trainingen gegeven aan jeugdspelers dan aan senioren.

Bij TC Delden is de filosofie voor trainingen zeer helder: Niet alleen standaard rally's spelen en ballen heen-en-weer slaan. Er wordt juist veel nadruk gelegd op techniek en tactiek. Waarom sla je de ene bal cross en de andere juist hard langs de lijn?

Voor de jongere en oudere spelers zijn er veel mogelijkheden binnen de club. Een breed aanbod aan trainingen van verschillende niveau's door verschillende trainers. Zowel recreatief als prestatie gericht. Zo kunnen jeugdleden die wat meer met tennis willen doen, tegen een gereduceerd tarief extra trainen en hierbij intensiever bezig zijn met het tennis. Ook is er een breed draagvlak voor het selectietennis bij de senioren. Zo vindt iedere tennisser wat ie zoekt bij TC Delden.

  Klik hier voor een overzicht van de Winter trainingen 2022 (Leden)

  Klik hier voor een overzicht van de (Winter) Kennismakingstrainingen 2022 (Niet leden)

  Klik hier voor de trainingsvoorwaarden

Trainingsvoorwaarden

Trainingsvoorwaarden reguliere trainingen

 • Met het versturen van het opgaveformulier wordt verklaard kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 • Deelname aan de reguliere trainingen is alleen mogelijk voor leden van TC Delden
 • Opgave geeft niet automatisch recht op plaatsing in een trainingsgroep.
 • De uiteindelijk groepsgrootte kan afwijken van hetgeen als voorkeur is opgegeven. De kosten van de training worden daarop aangepast.
 • Bij opgave en indeling is te allen tijde het trainingsgeld verschuldigd.
 • Indien het trainingsgeld niet is voldaan kan men worden uitgesloten van trainingen.
 • Teruggave van trainingsgeld is alleen mogelijk in geval van blessure en daardoor meer dan 6 opeenvolgende weken niet getraind kan worden. De teruggave is maximaal 30% van de niet genoten trainingen.
 • T/m 17 jaar geldt het jeugdtarief, vanaf 18 jaar geld het seniorentarief. De leeftijd wordt bepaald bij aanvang van de eerste training.
 • Trainingsduur:
  • Een reguliere training duurt 50 minuten.
  • Een selectie training duurt 75 minuten.
  • In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken en geldt een aangepast tarief
 • TC Delden en/of wettelijke vertegenwoordigers en/of trainers zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist TC Delden.
 • TC Delden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheid in de voorwaarden of opgaveformulieren.
 • TC Delden houdt zich het recht voor zonder mededeling vooraf de voorwaarden te wijzigen.

 Trainingsvoorwaarden Maak Kennis Met Tennis

 • Met het versturen van het opgaveformulier wordt verklaard kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 • Deelname aan de MKMT-trainingen is mogelijk voor junioren en senioren die nader kennis willen maken met de mooie tennissport en die nog geen lid zijn van TC Delden zijn.
 • Doorgang van de MKMT-trainingen is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen en beschikbare trainers. Hoewel dit nog nooit is voorgekomen, geldt daarom dat opgave nog niet automatisch betekent dat deelname mogelijk is.
 • TC Delden zal zorg dragen voor de groepsindeling van de trainingen.
 • Na opgave en bij plaatsing / indeling in een groep is te allen tijde het trainingsgeld verschuldigd.
 • In geval van een blessure geldt dat voor de betreffende deelnemer alleen het werkelijk aantal genoten trainingen in rekening zal wordt gebracht. Het deel dat te veel in rekening is gebracht zal worden gecrediteerd.
 • Indien het trainingsgeld niet is voldaan kan men worden uitgesloten van trainingen.
 • T/m 17 jaar geldt het juniorentarief, vanaf 18 jaar geld het seniorentarief. De leeftijd wordt bepaald bij aanvang van de eerste training.
 • Trainingsduur:
  • Voor Junioren: een training duurt 40 minuten.
  • Voor Senioren: een training duurt 50 minuten.
 • TC Delden en/of wettelijke vertegenwoordigers en/of trainers zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist TC Delden.
 • TC Delden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheid in de voorwaarden of opgaveformulieren.
 • TC Delden houdt zich het recht voor zonder mededeling vooraf de voorwaarden te wijzigen.
 • Deelnemers aan de MKMT trainingen worden Proeflid van TC Delden voor de duur van de trainingsperiode.
 • Proeflidmaatschap:
  • Een Proeflid ontvangt een tijdelijke pas van TC Delden. Deze tijdelijke pas kan men gebruiken om vrij te spelen op ons mooie sportpark.
  • Het Proeflidmaatschap is persoonsgebonden.
  • Een Proeflidmaatschap is eenmalig en kan niet worden verlengd.
  • Een Proeflidmaatschap kan worden omgezet naar een volwaardig lidmaatschap.