Vernieuwing banen - extra ALV

Goed nieuws
Het bestuur van TC Delden deelt graag mede dat de algemene ledenvergadering van TC Delden op maandag 13 januari heeft gestemd over de plannen voor de vernieuwing van ons tennispark. De 45 aanwezige leden stemden met overweldigende meerderheid - al dan niet unaniem - vóór dit plan. Het plan was de week ervoor ook met veel enthousiasme ontvangen door de leden die aanwezig waren tijdens de informatie-avond van het nieuwjaarstoernooi.
 
Komende zomer van 2020 zullen alle acht bannen met netwerk worden vernieuwd, het hekwerk en de omliggende bestrating zal worden aangepakt en er komt een nieuwe fietsenstalling op eigen terrein. Tot slot wordt ook de baan bij onze tennismuur opgeknapt door aanleg van een nieuwe mat. Een mooi detail is dat ook mede door toezegging van het Rabofonds (5000eur) er een investering mogelijk is gemaakt in duurzame sportverlichting.
De plannen kosten in totaal ruim 250.000 euro en zijn mede gefinancierd door BOSA Rijkssubsidie en eigen middelen van de club. Gemeentesubsidie is, ondanks de nodige inspanning om hier contact mee te krijgen, niet mogelijk gebleken. Werkzaamheden zullen deze zomer plaatsvinden tussen week 27 en 31.
 
TC Delden en haar leden zijn erg tevreden met deze uitkomst van de ALV en dankt haar leden en de nieuwe banencommissie voor de instemming en totstandkoming van het plan.
 
Hierbij ook een link naar een artikel in de Tubantia.
 
Bestuur TC Delden
Nieuws Overzicht