Vrienden van Delden

Door wie?

De “Vrienden van TC Delden” is een initiatief van de Sponsorcommissie van TC Delden. Het initiatief is genomen in het jubileumjaar van de vereniging; 50-jarig bestaan in 2024. De sponsorcommissie is “owner” van dit item binnen de vereniging en dragen zorg voor alle noodzakelijk activiteiten.

Wie kan meedoen?

Vrienden van TC Delden” is bedoeld voor leden en fans (niet leden) die de vereniging een warm hart toedragen en op deze manier extra financiële steun willen geven. De minimumleeftijd is 18 jaar.

Wat doen we met de opbrengsten?

Het jaarlijks te ontvangen bedrag van de totale groep vrienden wordt toegevoegd aan de sponsorrekening van de vereniging. Het via de sponsorcommissie gegenereerde tegoed is bedoeld voor structurele investeringen binnen de vereniging met als doel de levensvatbaarheid te continueren en te verbeteren. Deelnemers investeren dus in de toekomst van de vereniging. Zo gauw een investering is gedaan vanuit deze opbrengsten, ontvangen alle “Vrienden” hierover bericht.

Hoogte van de bijdrage

Jaarlijks wordt een bedrag van € 30,- per vriend geïncasseerd, op dezelfde wijze als de contributie van de vereniging. Fans (niet leden) ontvangen een mail met een factuur.

Tegenprestatie voor de deelnemers

Als dank voor de bijdrage ontvangen de deelnemers een vermelding van hun naam op een Vriendenbord in het clubgebouw van de vereniging. Deze naamsvermelding is een keuze; er kan ook van worden afgezien. Tevens ontvangen de eerste 50 nieuwe deelnemers in het jubileumjaar 2024 een blik met drie tennisballen met daarop het jublileumlogo.

Hoe deelnemen?

Inschrijven voor deelname kan op meerdere manieren:

  • via een online inschrijfformulier op de website van de vereniging
  • via een “los” inschrijfformulier dat kan worden ingeleverd bij een lid van sponsorcommissie. Deze formulieren zijn beschikbaar in het clubgebouw
  • via een QR-code op diverse uitingen die verbindt met het online inschrijfformulier
  • via een mailtje met een ingevuld inschrijfformulier, gestuurd naar de sponsorcommissie via het mailadres: sponsor@tcdelden.nl 

Spelregels

De noodzakelijke spelregels met betrekking tot de start van de deelname, de beëindiging en privacy staan vermeld op het inschrijfformulier.

Contactpersonen

Voor vragen en/of opmerkingen over "Vrienden van TC Delden" kun je terecht bij de leden van de sponsorcommissie: Jos Rikkert (vz.), Bram Bevers, Bas Küthe, Paul Straver, Emma Stubbe of Robin Workel.