Inschrijven als lid

We maken gebruik van een online inschrijfformulier

We werken in lijn met de AVG-privacywet en gebruiken jouw gegevens voor ledenadministratie en -correspondentie.

Bij het inschrijven wordt gevraagd om een recente pasfoto te uploaden voor het aanvragen van een (verplichte) KNLTB-pas. Dit kun je zelf doen. Zorg ervoor dat je foto het formaat van 300*400 pixels heeft. Je kunt hiervoor de volgende link gebruiken.

Lidmaatschap Overzicht