Contributie

De jaarlijkse contributie wordt via automatische incasso geïnd. De contributie wordt in twee termijnen afgeschreven: de eerste termijn in februari van ieder jaar, de tweede in juni.

Contributiebedragen voor 2022 zijn:

  1. Junioren                          € 68,00 per kalenderjaar
  2. Jong-senioren                 € 74,00 per kalenderjaar
  3. Senioren                         € 144,00 per kalenderjaar
  4. Inschrijfgeld senioren    € 20,00

Bij inschrijvingen na maart van het lopende kalenderjaar wordt de contributie verrekend na rato van het lopende jaar. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI index).

                                                     Gerelateerde afbeelding

Lidmaatschap Overzicht