Vrienden van Delden

Logo

Samen voor de club

Om de levensvatbaarheid van onze verenging te continueren is vanuit de Sponsorcommissie het initiatief “Vrienden van TC Delden” opgezet. Voor € 30,- per jaar kun jij onze vriend worden! Met de opbrengsten uit dit initiatief kunnen we de vereniging dat extra zetje geven. Hieronder vind je alle informatie over dit initiatief.

Voor wie?

Iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt, is welkom. Zowel leden als niet-leden (onze ‘fans’) kunnen vriend van TC Delden worden. De minimum leeftijd is 18 jaar. 

Van wie?

De Sponsorcommissie beheert dit initiatief binnen de vereniging en zorgt voor de benodigde administratie en activiteiten. 

Wat doen we met de opbrengsten?

De jaarlijkse bijdragen van onze vrienden worden toegevoegd aan de sponsorrekening van de vereniging. Deze opbrengsten zijn bedoeld voor structurele investeringen om de levensvatbaarheid van de vereniging te verbeteren en dat extraatje te kunnen bieden. Door deel te nemen investeer je dus in de toekomst van de vereniging. Zodra er vanuit deze opbrengsten een investering wordt gedaan, ontvangen alle vrienden hierover bericht.

Hoogte van de bijdrage

Jaarlijks wordt een bedrag van € 30,- per vriend geïncasseerd via een automatische incasso.

Onze ‘fans’ (niet leden) ontvangen een e-mail met een factuur. 

Tegenprestatie voor de deelnemer

Als blijk van dank ontvangen deelnemers een vermelding van hun naam op het Vriendenbord in het clubhuis van de vereniging. Deze vermelding is optioneel; deelnemers kunnen er ook voor kiezen om hier van af te zien. 

Hoe deelnemen?

We verwelkomen je graag als vriend! Inschrijven kan via het online inschrijfformulier op de website van TC Delden.

Spelregels

De noodzakelijke spelregels met betrekking tot de start van de deelname, de beëindiging en privacy staan vermeld op het inschrijfformulier.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over "Vrienden van TC Delden" kun je mailen naar sponsor@tcdelden.nl of spreek een van de leden van de sponsorcommissie aan: Jos Rikkert (vz.), Bram Bevers, Bas Küthe, Paul Straver, Robin Workel of Emma Stubbe.

 

Nieuws Overzicht