Contributie

De jaarlijkse contributie wordt via automatische incasso geïnd. De contributie wordt in twee termijnen afgeschreven: de eerste termijn in februari van ieder jaar, de tweede in juni.

Contributiebedragen zijn:

  1. Junioren                          € 60,00 per kalenderjaar
  2. Jong-senioren                 € 66,00 per kalenderjaar
  3. Senioren                         € 129,00 per kalenderjaar
  4. Inschrijfgeld senioren    € 20,00

Bij inschrijvingen na maart van het lopende kalenderjaar wordt de contributie verrekend na rato van het lopende jaar.

Lidmaatschap overzicht