Lidmaatschap

Wil je lid worden of eens een balletje slaan? Dat kán. Hieronder vind je meer informatie over een lidmaatschap bij TC Delden. Heb je overige vragen, stuur dan een email naar onze ledenadministratie. We helpen je graag!

Wat houdt het lidmaatschap in?

TC Delden kent drie soorten lidmaatschap, we onderscheiden:

 1. Jeugdlidmaatschap                  (tot en met 17 jaar)
 2. Jong-seniorenlidmaatschap    (18 tot en met 21 jaar)
 3. Seniorenlidmaatschap             (vanaf het jaar waarin men 22 wordt)

Een lidmaatschap geldt vanaf 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Je bent dus lid voor één volledig kalenderjaar. Een lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Je mag als lid gebruik maken van de faciliteiten op ons park. Er is veel gelegenheid tot ‘vrij spelen’, maar je kunt ook mee doen aan de wekelijkse activiteiten die worden georganiseerd voor alle niveaus. Leden dienen zich te houden aan de baanindeling die te vinden is op het afhangbord naast baan 2+3. Verder mogen zij mee doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de club. Ook kan je als lid van TC Delden deelnemen aan KNLTB-tenniscompetities en de open toernooien die door andere clubs worden georganiseerd (vind hierover meer op toernooi.nl en de toernooikalender). Enkele van deze activiteiten worden bekostigd middels een kleine bijdrage.

                                     Gerelateerde afbeelding

Als lid van TC Delden heb je verschillende rechten en plichten. Deze zijn terug te vinden in het huisreglement en de statuten.

 

Contributie

De jaarlijkse contributie wordt via automatische incasso geïnd. De contributie wordt in twee termijnen afgeschreven: de eerste termijn in februari van ieder jaar, de tweede in juni.

Contributiebedragen zijn:

 1. Junioren                          € 64,00 per kalenderjaar
 2. Jong-senioren                 € 70,00 per kalenderjaar
 3. Senioren                         € 136,00 per kalenderjaar
 4. Inschrijfgeld senioren    € 20,00

Bij inschrijvingen na maart van het lopende kalenderjaar wordt de contributie verrekend na rato van het lopende jaar. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI index).

                                                     Gerelateerde afbeelding

Maak Kennis Met Tennis (MKMT)

Jij overweegt om nader kennis te maken met de tennis sport? Wat leuk!

TC Delden heeft speciaal voor beginners de introductietraining "Maak Kennis Met Tennis" (MKMT). Maak Kennis Met Tennis bestaat uit vijf trainingen, optioneel met vervolgtrainingen. Je leert de basis van het tennis tegen een aantrekkelijk tarief.

Tijdens deze periode mag je vrij spelen op ons mooie park! Omdat je als MKMT-er geen contributie betaalt, wordt je voor de duur van de introlessen geen formeel TC Delden- en KNLTB bondslid. Dit houdt in de praktijk in dat je wel onbeperkt op ons park mag tennissen, maar dat je niet kunt deelnemen aan officiele competities en open KNLTB toernooien (zoals het ‘Delden Open’). 

Vanwege het gereduceerde tarief mag ieder nieuw junior- en seniorlid zich één keer inschrijven voor MKMT. Ieder voorjaar (april/ mei) en najaar (september/ oktober) is er de mogelijkheid om deel te nemen. Mochten trainingsgroepen al zijn gestart dan kan in overleg worden gekeken of een tussentijdse instroom mogelijk is. Hierin assisteren wij graag. 

Indeling:

De trainingen zijn doorgaans doordeweeks, voor senioren in de avonduren (vanaf ca. 17.30 uur tot ca. 21.30 uur), voor junioren in de middag (vanaf ca. 15:00). We proberen zo goed mogelijk met eventuele verhinderingen rekening te houden. Dit hangt echter af van de beschikbaarheid van andere deelnemers, trainers en baancapaciteit. 

De tarieven voor MKMT - Junior (Nu tijdelijk voor actietarieven!!):

 1. Junior           GRATIS voor 5 introductietrainingen
 2. Junior           € 25,00 voor 10 vervolgtrainingen

 

De tarieven voor MKMT - Senior:

 1. Senior            € 50,00 voor 5 introductietrainingen (zomer + winter)
 2. Senior            € 150,00 voor 5 intro + 10 vervolgtrainingen (zomer + winter)

NB: Wilt u na de introductietrainingen doorgaan met de vervolgtrainingen, dan is dat uiteraard geen probleem. We zullen dat in overleg met u afstemmen.

Inschrijven:

Inschrijven voor MKMT kan via onderstaande link. Voor vragen aangaande het MKMT programma kunt u contact opnemen met onze MKMT coordinator <MKMT@tcdelden.nl>

  Klik hier voor inschrijving voor het MKMT programma

NB: Na inschrijving zal TC Delden je op de hoogte houden van het verdere verloop (doorgang van introductietrainingen is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen en beschikbare trainers. Hoewel dit nog nooit is voorgekomen, geldt dat opgave nog niet automatisch betekent dat deelname mogelijk is).

 

NBWil je geen trainingen volgen, maar gewoon een keer tennissen zonder vast te zitten aan contributie? Neem dan voordat je het park betreedt contact op met de <accommodatiecommissie>. Je kunt een baan huren voor €10 per uur; contant te voldoen.

 

Inschrijven als lid

We maken gebruik van een online inschrijfformulier

We werken in lijn met de AVG-privacywet en gebruiken jouw gegevens voor ledenadministratie en -correspondentie.

Bij het inschrijven wordt gevraagd om een recente pasfoto te uploaden voor het aanvragen van een (verplichte) KNLTB-pas. Dit kun je zelf doen. Zorg ervoor dat je foto het formaat van 300*400 pixels heeft. Je kunt hiervoor de volgende link gebruiken.

Lidmaatschap stoppen

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Om je af te melden als lid dient je voor 1 december van het lopende jaar een schriftelijk bericht te sturen aan de ledenadministratie.

Een andere mogelijkheid is om je af te melden onder je persoonlijke pagina (zie bovenaan deze pagina).

NB: Bij afmeldingen na 1 december zal voor het volgende jaar de volledige jaarcontributie geïncasseerd worden. Bij tussentijdse afmelding bent u verplicht de gehele jaarcontributie te voldoen.

Aanmaken inlog account

Bijgesloten in dit bericht zit een bijlage met daarin een instructie om een account aan te maken. Hiermee krijg je toegang tot een besloten omgeving van de website waarin aanvullende informatie ontsloten wordt die voor reguliere bezoekers niet zichtbaar is. 

In bijgaande link is ook een instructiefilm beschikbaar

We nodigen jullie van harte uit om in te loggen en je eigen gegevens te controleren. Dit stelt ons in staat jullie gegevens up-to-date te houden. Ook kun je je persoonlijke privacy-instellingen aanpassen aan je eigen voorkeuren, volledig in lijn met de AVG-vereisten en een tennisbaan reserveren.

 

Lees meer