Lidmaatschap

Wil je lid worden of eens een balletje slaan? Dat kán. Hieronder vind je meer informatie over een lidmaatschap bij TC Delden. Heb je overige vragen, stuur dan een email naar onze ledenadministratie. We helpen je graag!

Wat houdt het lidmaatschap in?

TC Delden kent drie soorten lidmaatschap, we onderscheiden:

  1. Jeugd All-In-One                      (tot 17 jaar) -> meer info
  2. Jong-seniorenlidmaatschap    (17 tot en met 21 jaar)
  3. Seniorenlidmaatschap             (vanaf het jaar waarin men 22 wordt)

NB: Een (Jong) Senioren lidmaatschap geldt van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Je bent dus lid voor één volledig kalenderjaar. Een lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

NB: Een Jeugd All-In lidmaatschap geldt van1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Echter kan tussentijds worden opgezegd per seizoenshelft (lopende van Jan-Jun en Jul-Dec) 

Je mag als lid gebruik maken van de faciliteiten op ons park. Er is veel gelegenheid tot ‘vrij spelen’, maar je kunt ook mee doen aan de wekelijkse activiteiten die worden georganiseerd voor alle niveaus. Leden dienen zich te houden aan de baanindeling die te vinden is op het afhangbord. Verder mogen zij meedoen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de club. Ook kan je als lid van TC Delden deelnemen aan KNLTB-tenniscompetities en de open toernooien die door andere clubs worden georganiseerd (vind hierover meer op toernooi.nl en de toernooikalender). Enkele van deze activiteiten worden bekostigd middels een kleine bijdrage.

                                     

Als lid van TC Delden heb je verschillende rechten en plichten. Deze zijn terug te vinden in het huisreglement en de statuten.

 

Lidmaatschap Overzicht